Corvina Óvoda pedagógiai programja:

https://corvinaovoda.hu/wp-content/uploads/2019/02/PEDPROG20190217.pdf

 
Corvina Óvoda Ceglédi úti Óvodájának sajátosságai
 
 „ Ezt a kincset nem lehet médiára, könyvre, kazettára bízni. Tenyérből tenyéren, testtel a testhez érve, zöldellő búzacsíra fölé hajolva vagy épp az ünnepi gyertyát gyújtva csak az együttes élmény során adható át a hagyomány. Itt és most mutasd neki, tedd meg vele, amikor annak a tettnek ideje van.”

/Gabnai Katalin/

 •  „Tiszta forrásból” helyi programunkat azoknak a szülőknek a figyelmébe ajánljuk, akik fontosnak tartják múltunk értékeinek megőrzését, az e szellemben való nevelést.
 • 2014. óta az „Így tedd rá!” néptánc módszertani program referencia óvodájaként működünk.
 • 2009. szeptemberétől 2 angol csoport működik, amely lehetőséget kínál az idegen nyelvvel történő ismerkedésre. A gyerekekkel angol nyelvterületről érkező kolléganő is foglalkozik.

Hitvallásunk

„A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.”

 • Intézményünk mindenek előtt a gyermekek igényeinek és érdekeinek kíván megfelelni. Folyamatos napirend keretei között keresünk utat minden kisgyermekhez, harmonikus közösségben fejlesztjük pozitív én-képüket. Fontosnak tartjuk fejlődésük elősegítését, képességeik teljes körű kibontakoztatását, a tehetségek felismerését.
 • Célunk, gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlesztése, személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével, szeretetteljes, családias, biztonságos, nyugodt légkörben.
 • Arra törekszünk, hogy gyermekeink minél több élményhez, tapasztalathoz jussanak, hiszen ez az emocionális többlet felszínre hozza a rejtett képességeket, a személyiség értékeit.
 • Nevelésfelfogásunkat erősen befolyásolják a hagyományok, a természet szeretete, a család tisztelete, valamint az a hitünk, hogy az óvodás korú gyermek személyiségjegyeinek fejlesztését az „érzelmein át” történő nevelés segíti a leghatékonyabban.
 • Elfogadtatjuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket. Nagy szeretettel és megértéssel fordulunk feléjük, keressük azt a területet, amiben a legjobbak, megpróbáljuk azt -képességeikhez mérten- a legmagasabb szintre fejleszteni.
 • Nevelőtestületünk tagjai szakmailag jól felkészült, innovatív beállítottságú pedagógusok, akik mindig készek az új dolgok fogadására, s akik ennek megfelelően tudásuk legjavát nyújtják a gyermekek komplex személyiségfejlesztésében.
 • Hisszük, hogy felelősséggel átgondolt céljainkat elérjük, hogy nevelőmunkánk eredményeként olyanok lesznek gyermekként, s majdan felnőttként, akik önmaguk értékeihez ragaszkodnak, szeretik és becsülik önmagukat, nyitottak, empatikusak, teljességre törekvők, játszani akarók és játszani tudók, figyelő, odafigyelő, érzékeny, mégis határozott egyéniségek.

Környezetünk

 • A csoportszobák játékokkal jól felszereltek, világosak, tágasak, – a kiszolgáló helyiségek az igényeket kielégítik.
 • Játszóudvarunk- a városban egyedülállóan-hatalmas zöld terület, amely a gyermekek mozgásigényét maximálisan kielégíti. Különböző funkciókat betöltő fa mászókák és udvari játékok segítik a gyermekek fejlődését.
 • Óvodánk egyik nagy előnye, hogy igen közel van a városközponthoz. Jól megközelíthető jármű nélkül is, de akár a helyi járatokkal, vagy távolsági buszokkal is.