Bemutatkozás

 

 

intézményvezető helyettes: Fodorné Ivony Zsuzsanna – óvodapedagógus,szociálpedagógus,köznevelési szakértő, mesterpedagógus
elérhetőség: ceglediovivez@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel köszöntjük a Corvina Óvoda Ceglédi Úti Óvodája  honlapján.

…”Nyisd ki Isten kiskapudat, hadd kerüljem szép váradat, sej lili-liliom, sej lili-liliom”…

Óvodánk a Vacsi köz és a Hunyadi Város között található, közvetlenül a Ceglédi út mellett.

A Fenntartónknak köszönhetően tágas parkolóhellyel rendelkezünk, mely megkönnyíti és biztonságossá teszi a gyermekek szüleinek a mindennapos óvodába érkezést.

Az ideérkező gyermekeket hatalmas, barátságos zöld udvar és kert fogadja, mely tagoltságának köszönhetően rengeteg megfigyelési és megtapasztalási lehetőséget nyújt a természet és az évszakok váltakozásainak megfigyelésére. Alapítványunknak köszönhetően újítottuk és bővítettük az óvodai mozgásfejlesztő játékainkat, melyek kiváló lehetőséget biztosítanak a gyermekek mindennapos mozgásigényének kielégítésére. Tágas, füves udvarunk lehetővé teszi, hogy a szabadban több hagyományőrző tevékenységet, városi rendezvényt, családokkal együtt töltött napot tudjunk rendezni. Nyaranta az udvaron található rengeteg fa és bokor, hűs árnyékot ad, ahol többféle szabadtéri tevékenységet tudnak a csoportjaink tervezni.

A gyermekeket összesen hat csoportban tudjuk fogadni. Csoportjaink három épületben találhatók, épületenként két-két csoportszobával. A csoportszobáink esztétikusak; gyermekbarát, és népies elemekkel díszített, fejlesztő játékokkal-eszközökkel jól felszerelt fenyőbútorokkal berendezett galériás csoportok.

A csoportokba járó gyermekek vegyes életkorúak, akárcsak a családban. A nagyobb gyermekek mindig példaként állnak a kisebb gyermekek felé, így szociális tanulás révén a gyerekek sokkal inkább tudnak alkalmazkodni az óvodai élethez, és sokkal inkább képesek elsajátítani az óvodai élettel kapcsolatos szokásrendszert. A nagyobb gyermekek pedig spontán adódó, természetes élethelyzetekben tanulják meg a segítségnyújtást, együttérzést, az önzetlenséget.

Óvodai programunk mellett, helyi sajátosságunkat megtartva végezzük pedagógiai munkánkat a néphagyományőrzés jegyében. Keret jelleggel, az egész évet átölelve Szent Mihály havától egészen pünkösd haváig. Fontosnak tartjuk a szülőföldhöz való kötödés alapjainak megteremtését hagyományaink tiszteletben tartásával és élményszerű átadásával a jövő nemzedékének. Így kívánunk modellértékű szerepet betölteni, és értéket közvetíteni. Mert hisszük, hogy:

Ezt a kincset nem lehet médiára, könyvre, kazettára bízni. Tenyérből tenyéren, testtel a testhez érve, zöldellő búzacsíra fölé hajolva vagy épp az ünnepi gyertyát gyújtva csak az együttes élmény során adható át a hagyomány. Itt és most mutasd neki, tedd meg vele, amikor annak a tettnek ideje van.

GABNAI KATALIN

Hagyományőrző napjaink, programjaink: lásd. mellékelt-„Jeles napok/Hagyományőrző tevékenységek”– nél.

Két csoportunkban, játékos formában ismerkedhetnek az angol nyelvvel a gyerekek. A nap folyamán angolul beszélgetnek, énekelnek, mesét, verseket, mondókákat mondogatnak, amely elősegíti a majdani iskolai beilleszkedést az angol nyelvű osztályokba.

Több éve szervezői és rendezői vagyunk városi szintű közlekedési versenynek, mely a PÖTTÖM PRÓBA nevet viseli. Az óvodák részéről mindig nagy érdeklődéssel várt közlekedési verseny során lehetőségük van a gyermekeknek arra, hogy összemérjék tudásukat közlekedési ismereteik során. Ez a program jó lehetőséget biztosít arra is, hogy megalapozza azt a pozitív szemléletet, amely meghatározó a közlekedésben való balesetmentes, biztonságos részvételben.

2020-ban óvodánk elnyerte a BIZTONSÁGOS ÓVODA címet, az ORFK és Közlekedéstudományi Intézet ajánlásával.

A gyermeki személyiség fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseink között szerepel a gyermekek életkora, a rendelkezésre álló eszközök és a pedagógiai környezet összhangjának megteremtése, melyben figyelembe vesszük az adott gyermekcsoport, gyermek sajátosságait, képességeit, szociális sajátosságait.

Személyi feltételek

A gyermekekkel nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a dajka segítségét igénybe véve.
Óvodánk hat csoportban 143 kisgyereket tud fogadni
Csoportonként 2 óvónő, 1 dajka, és pedagógiai asszisztensek biztosítják a nevelést-oktatást és a rendet. Az intézményvezető-helyettes munkáját óvodatitkár segíti, az udvar rendjét a fenntartó által kiközvetített közmunkások biztosítják.
A nevelés területén elért eredményeink nagymértékben függnek a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség képzettségi szintjétől. Intézményünkben az óvónői szakképesítés mellett 6 fő rendelkezik pedagógus szakvizsgával, 1 fő tanítói másoddiplomával,  1 fő népi kismesterség és szakoktató képző főiskolai végzettséggel.
Technikai dolgozóink közül 9 fő -mindenki- rendelkezik dajka szakmunkás bizonyítvánnyal.

Tárgyi feltételeink

Tárgyi feltételrendszerünk továbbra is elegendő ahhoz, hogy programunkat működtessük. A hatékonyság fokozása érdekében folyamatosan bővítjük, cseréljük a felszereléseinket. (játéktevékenységek eszközei, fejlesztési eszközök).
Az egészséges és biztonságos életmód-alakításhoz elengedhetetlenül szükséges az udvari játékok, egyes tornaszerek felújítása, cseréje, amelyet már megkezdtünk.
Fontos az egészséges, gyermekléptékű bútorok további bővítése, az épületek külső és belső állagának óvása.
Tárgyi feltételrendszerünk javítására az éves költségvetés által biztosítottakon túl – egyéb forrásokat is igénybe veszünk:

  •     Szülői közösség felajánlásai
  •     Pályázati lehetőségek
  •     Óvodai rendezvények bevételei
  •     Szélike Alapítványunk